Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Program rządowy "Dobry Start" 300 zł dla każdego uczącego się dziecka

Od dnia 1 grudnia 2018r. wnioski przyjmowane są wyłącznie w siedzibie Wydziału świadczeń socjalnych MOPR, przy ul. Zemborzyckiej 88-92.

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochód.
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start", Dz. U. Z 2018r. poz. 1061)

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

uwaga WAŻNE !

Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start" ?

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka.
Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony w miejscu zamieszkania rodzica.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wnioski o świadczenie dla mieszkańców Lublina realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, który realizuje obecne świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+".

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

uwaga WAŻNE !

Informacja dotycząca sposobu przyjmowania od dnia 1 sierpnia wniosków składanych drogą tradycyjną (papierową) podana zostanie na stronie MOPR odrębnym komunikatem do dnia 31 lipca.

Wnioski należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku dziecka, w sprawie którego toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wniosek należy złożyć w okresie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Punkty przyjęć wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na okres 2018/2019 od 1 sierpnia 2018r.» więcej

Kiedy rodzina otrzyma pomoc ?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu - rozpatrzenie i wypłata do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach - rozpatrzenie i wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

uwaga WAŻNE !

  • Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
  • Informacja o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
  • W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania od MOPR w Lublinie, Wydział świadczeń socjalnych, ul. Zemborzycka 88-92 informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry Start".

Obowiązujące akty prawne:

Do pobrania - formularze: