Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Informacja dla osob niesłyszących

"Milczący przewodnik - pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących" - zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
http://milczacyprzewodnik.likejon.pl
Wersja dla osób niesłyszšcych
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
Wersja dla osób niesłyszšcych
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się / technicznych ze środków PFRON
Wersja dla osób niesłyszšcych
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

uwaga UWAGA - po naciśnięciu ikony, film uruchamia się w nowym oknie odtwarzacza wideo