Informacja dla osob niesłyszących

"Milczący przewodnik - pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących" - zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
http://milczacyprzewodnik.likejon.pl
Wersja dla osób niesłyszących
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
Wersja dla osób niesłyszących
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się / technicznych ze środków PFRON
Wersja dla osób niesłyszących
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Wersja dla osób niesłyszących
Informacja na temat wywiadu środowiskowego.
Wersja dla osób niesłyszących
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wersja dla osób niesłyszących
Informacja na temat zasiłku okresowego
Wersja dla osób niesłyszących
Informacja na temat zasiłku celowego
Wersja dla osób niesłyszących
Informacja na temat zasiłku stałego
Wersja dla osób niesłyszących
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

warning Po naciśnięciu ikony, film uruchamia się w nowym oknie odtwarzacza wideo