Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla osób, których rodzaj niepełnosprawności ogranicza funkcjonowanie ze względu na występujące trudności w poruszaniu się w 2020r.

 1. W pierwszej połowie roku dofinansowania będą przyznawane dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat (przy czym rozpatruje się dostosowanie pod kątem potrzeb wynikających z problemów w poruszaniu się oraz wieku wnioskodawcy) oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność ruchowa, neurologiczna lub inna, której następstwem są problemy w poruszaniu się, w bardzo dużym stopniu utrudnia poruszanie się.
 2. W drugiej połowie roku dofinansowania mogą być przyznawane dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność ruchowa, neurologiczna lub inna , której następstwem są problemy w poruszaniu się, w dużym stopniu utrudnia poruszanie się.
 3. Dofinansowanie w pierwszej kolejności będzie przyznawane dla osób, które nie uzyskały wcześniej dofinansowania ze środków Funduszu w zakresie likwidacji barier architektonicznych.
 4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest poprzedzone wizją lokalną wykonaną przez pracowników Działu, na której ustalone zostają potrzeby wnioskodawcy w zakresie likwidacji barier architektonicznych. W wyjątkowej sytuacji, uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej, rozpatrzenie wniosku zostaje poprzedzone wywiadem przeprowadzonym drogą telefoniczną, podczas której zgromadzone zostają informację na temat sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy, warunków technicznych pomieszczenia, w którym maja być zlikwidowane bariery oraz zakres likwidacji barier.
 5. Dofinansowanie w zakresie dostosowania pomieszczenia sanitarnego lub mieszkalnego wynosi 95% kosztów zakupu kwalifikowanego sprzętu, ale nie więcej niż zostało to określone w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 7.
 6. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 5 może obejmować zakup następujących przedmiotów:
  1. brodzik o wysokości do 15 cm o wymiarach zapewniających swobodne korzystanie przez osobę niepełnosprawną i/lub jej opiekuna (np. 80/90, 90/90) - maksymalna kwota dofinansowania 427,50 zł,
  2. kabina o wymiarach zapewniających swobodne korzystanie przez osobę niepełnosprawną i/lub jej opiekuna (np. 80/90, 90/90) - maksymalna kwota dofinansowania 1 045 zł,
  3. kratka ściekowa – maksymalna kwota dofinansowania 190 zł,
  4. odwodnienie liniowe – maksymalna kwota dofinansowania 427,50 zł,
  5. zestaw prysznicowy – maksymalna kwota dofinansowania 380 zł
  6. baterii z termostatem – maksymalna kwota dofinansowania 617,50 zł,
  7. drzwi prysznicowe – maksymalna kwota dofinansowania 855 zł,
  8. ścianka prysznicowa – maksymalna kwota dofinansowania 522,50 zł,
  9. zasłonka – maksymalna kwota dofinansowania 47,50 zł,
  10. drążek – maksymalna kwota dofinansowania 57 zł,
  11. krzesło prysznicowe – maksymalna kwota dofinansowania 114 zł, krzesło ma zapewnić jego bezpieczne użytkowanie,
  12. umywalka – maksymalna kwota dofinansowania 190 zł, umywalka ma zapewnić swobodne korzystanie przez osobę niepełnosprawną poruszającą się przy pomocy kuli, balkonika,
  13. umywalka (wyprofilowana) – maksymalna kwota dofinansowania 332,50 zł, umywalka ma zapewnić swobodne korzystanie przez osobę niepełnosprawną poruszającą się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  14. bateria do umywalki – maksymalna kwota dofinansowania 237,50 zł,
  15. sedes wysoki (wysokość z deską sedesową 48 cm) – maksymalna kwota dofinansowania 807,50 zł,
  16. sedes niższy niż w pkt. 15– maksymalna kwota dofinansowania 285 zł,
  17. sedes podwieszony (dający większą powierzchnię poruszania się dla osoby poruszającej się o kulach, balkoniku, na wózku) – maksymalna kwota dofinansowania 855 zł,
  18. zamontowanie zwykłego sedesu z nakładką sedesową powoduje rozliczenie samej nakładki – maksymalna kwota dofinansowania 57 zł (bez uchwytów) lub 228 zł (z uchwytami),
  19. bidet – maksymalna kwota dofinansowania 380 zł,
  20. bateria bidetowa – maksymalna kwota dofinansowania 209 zł,
  21. uchwyt ścienny – maksymalna kwota dofinansowania 47,50 zł,
  22. uchwyt uchylny lub łamany – maksymalna kwota dofinansowania 142,50 zł,
  23. uchwyt wolnostojący – maksymalna kwota dofinansowania 190 zł,
  24. szersze drzwi z osprzętem (np. 80, 90) – maksymalna kwota dofinansowania 522,50 zł, drzwi mają zapewnić swobodne przemieszczanie się osoby niepełnosprawnej poruszającej się przy pomocy kuli, balkonika, wózka inwalidzkiego,
  25. drzwi przesuwne z osprzętem – maksymalna kwota dofinansowania 812,25 zł,
  26. wanna z otwieranymi drzwiami i wyprofilowanym siedziskiem– maksymalna kwota dofinansowania 6 175 zł,
  27. inny sprzęt do wysokości 95% wartości, po analizie wyceny w odniesieniu do cen obowiązujących na rynku.
 7. Istnieje również możliwość przyznania dofinansowania do:
  1. podnośnika dźwigowego (platformy) w wysokości:
   - 60% kosztów, jednak nie więcej niż 18 000 zł, w domu jednorodzinnym,
   - 40 % kosztów, jednak nie więcej niż 12 000 zł, w budynku wielorodzinnym, tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, towarzystwo budownictwa społecznego.
  2. podjazdu w wysokości:
   - 60% kosztów, jednak nie więcej niż 15 000 zł w domu jednorodzinnym,
   - 40 % kosztów, jednak nie więcej niż 10 000 zł, w budynku wielorodzinnym, tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, towarzystwo budownictwa społecznego.
 8. Dofinansowania do podnośników i podjazdów w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, towarzystwo budownictwa społecznego, mogą być przyznawane w II połowie roku.
 9. Dofinansowaniu nie podlegają zakupy i prace stanowiące o podniesieniu estetyki pomieszczeń, przy okazji wykonywanych prac, mających na celu dostosowanie pomieszczeń dla poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.
 10. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z wykończeniem inwestycji budowlanej: np. wykonaniem pomieszczeń, wyposażeniem wydzielonych nie umeblowanych pomieszczeń, doprowadzeniem wody, wykonaniem kanalizacji, zakupem szamba.
 11. Dofinansowania do zamiany mieszkania nie będą przyznawane.