Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla osób, których rodzaj niepełnosprawności ogranicza funkcjonowanie ze względu na występujące trudności w poruszaniu się w 2022r.

 1. W pierwszej kolejności dofinansowania będą przyznawane dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat (przy czym rozpatruje się dostosowanie pod kątem potrzeb wynikających z problemów w poruszaniu się oraz wieku wnioskodawcy) oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność ruchowa, neurologiczna lub inna, której następstwem są problemy w poruszaniu się, w bardzo dużym stopniu utrudnia poruszanie się.
 2. W drugiej kolejności dofinansowania mogą być również przyznawane dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność ruchowa, neurologiczna lub inna, której następstwem są problemy w poruszaniu się, w dużym stopniu utrudnia poruszanie się.
 3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest poprzedzone wizją lokalną wykonaną przez pracowników Działu, na której ustalone zostają potrzeby wnioskodawcy w zakresie likwidacji barier architektonicznych. W wyjątkowej sytuacji, uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej, rozpatrzenie wniosku zostaje poprzedzone wywiadem przeprowadzonym drogą telefoniczną, podczas której zgromadzone zostają informację na temat sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy, warunków technicznych pomieszczenia, w którym maja być zlikwidowane bariery oraz zakres likwidacji barier. Wówczas konieczne będzie przesłanie dokumentacji fotograficznej przez wnioskodawcę.
 4. Dofinansowanie w zakresie dostosowania pomieszczenia sanitarnego lub mieszkalnego wynosi maksymalnie 95% kosztów zakupu kwalifikowanego sprzętu, ale nie więcej niż zostało to określone w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 5 może obejmować zakup następujących przedmiotów:
  • brodzik o wysokości do 15 cm od podłoża do górnej krawędzi, o wymiarach zapewniających swobodę korzystania przez osobę niepełnosprawną (np. 80/90, 90/90) lub odwodnienie liniowe, w zależności od możliwości technicznych budynku – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 570,00 zł z kwoty 600 zł,
  • kabina o wymiarach zapewniających swobodę korzystania przez osobę niepełnosprawną (np. 80/90, 90/90) – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1425 zł z kwoty 1500zł,
  • kratka ściekowa – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 190 zł z kwoty 200 zł,
  • ścianka prysznicowa – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 522,50 zł z kwoty 550 zł,
  • drzwi prysznicowe – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1140 zł z kwoty 1200 zł,
  • zestaw prysznicowy – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 522,50 zł z kwoty 550 zł,
  • bateria umywalkowa lub prysznicowa z termostatem – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 617,50 zł z kwoty 650 zł,
  • zasłonka – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 47,50 zł z kwoty 50 zł,
  • drążek – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 66,50 zł z kwoty 70 zł,
  • krzesło prysznicowe zapewniające bezpieczne użytkowanie – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 190 zł z kwoty 200 zł,
  • umywalka standardowa zapewniająca swobodne korzystanie przez osobę niepełnosprawną poruszającą się przy pomocy kuli, balkonika - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 285 zł z kwoty 300 zł,
  • umywalka (wyprofilowana) zapewniająca swobodne korzystanie przez osobę niepełnosprawną poruszającą się przy pomocy wózka inwalidzkiego - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 427,50 zł z kwoty 450 zł,
  • bateria do umywalki – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 237,50 zł z kwoty 250 zł,
  • sedes wysoki (wysokość z deską sedesową co najmniej 46 cm) – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 950 zł z kwoty 1000 zł,
  • sedes niższy niż w pkt.14) – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 380 zł z kwoty 400 zł,
  • sedes podwieszony (dający większą powierzchnię poruszania się – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 140 zł z kwoty 1200 zł,
  • zamontowanie niskiego sedesu z nakładką sedesową powoduje rozliczenie samej nakładki – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 95 zł z kwoty 100 zł (nakładka bez uchwytów) lub 285 zł z kwoty 300 zł (nakładka z uchwytami),
  • bidet – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 570 zł z kwoty 600 zł,
  • bateria bidetowa – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 285 zł z kwoty 300 zł,
  • uchwyt ścienny – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 66,50 zł z kwoty 70 zł,
  • uchwyt uchylny lub łamany lub wolnostojący – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 237,50 zł z kwoty 250 zł,
  • szersze drzwi z osprzętem (np. 80, 90) – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1045 zł z kwoty 1100 zł - drzwi mają zapewnić swobodne przemieszczanie się osoby niepełnosprawnej poruszającej się przy pomocy kuli, balkonika, wózka inwalidzkiego,
  • wanna z otwieranymi drzwiami i wyprofilowanym siedziskiem – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 175 zł z kwoty 6500 zł,
  • inny sprzęt do wysokości 95% wartości, po analizie wyceny w odniesieniu do cen obowiązujących na rynku.
 6. Istnieje również możliwość przyznania dofinansowania do:
  • podnośnika dźwigowego (platformy) w wysokości:
   - 80% kosztów, jednak nie więcej niż 24 000 zł dofinansowania z kwoty 30 000 zł w domu jednorodzinnym,
   - 60% kosztów, jednak nie więcej niż 18 000 zł dofinansowania z kwoty 30 000 zł w budynku wielorodzinnym, tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, towarzystwo budownictwa społecznego;
  • podjazdu w wysokości:
   - 80% kosztów, jednak nie więcej niż 20 000 zł dofinansowania z kwoty 25 000 zł w domu jednorodzinnym,
   - 60% kosztów, jednak nie więcej niż 15 000 zł dofinansowania z kwoty 25 000 zł w budynku wielorodzinnym, tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, towarzystwo budownictwa społecznego.
 7. Dofinansowaniu nie podlegają koszty wykonania prac, koszty zakupu dodatkowych materiałów potrzebnych przy montażu dofinansowanego sprzętu oraz służących podniesieniu estetyki pomieszczeń, przy okazji wykonywanych prac.
 8. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z wykończeniem inwestycji budowlanej: np. wykonaniem pomieszczeń, wyposażeniem wydzielonych nie umeblowanych pomieszczeń, doprowadzeniem wody, wykonaniem kanalizacji, zakupem szamba.
 9. Dofinansowania do zamiany mieszkania nie będą przyznawane.