Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zasady dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zapewnienie porozumiewania się i/lub przekazywania informacji między ludźmi w 2020r.

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a użytkowanie przedmiotu dofinansowania jest adekwatne do wieku i możliwości rozwojowych osoby niepełnosprawnej.
 2. W pierwszej połowie roku dofinansowania będą przyznawane dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat, ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku osób ze stopniem umiarkowanym dofinansowania dotyczyć będą orzeczeń wydanych z powodu zaburzeń głosu, mowy i słuchu i/lub dysfunkcji narządu wzroku.
 3. W drugiej połowie roku dofinansowania mogą być przyznawane dla osób legitymujących się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wydanym z innych powodów niż wymienione w ust. 2. Wnioski osób legitymujących się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności będą rozpatrywane najwcześniej w miesiącu październiku.
 4. Analizując częstotliwość korzystania z dofinansowań ze środków PFRON przez wnioskodawcę brane są również pod uwagę dofinansowania innych zadań, np. Aktywny samorząd.
 5. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania jako 80% kosztów zakupu, ale nie więcej niż zostało to określone w ust. 6.
 6. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 5 może obejmować zakup następujących przedmiotów:
  1. komputer - maksymalna kwota dofinansowania 1 600 zł,
  2. programy udźwiękawiające do komputera - maksymalna kwota dofinansowania 2 400 zł,
  3. programy powiększające do komputera - maksymalna kwota dofinansowania 1 600 zł,
  4. programy ułatwiające komunikowanie się - maksymalna kwota dofinansowania 800 zł,
  5. tablet - maksymalna kwota dofinansowania 400 zł,
  6. tablet z programami ułatwiającymi komunikowanie się - maksymalna kwota dofinansowania 1 200 zł,
  7. telefon stacjonarny głośnomówiący - maksymalna kwota dofinansowania 400 zł,
  8. wzmacniacz dzwonka do aparatu telefonicznego - maksymalna kwota dofinansowania 80 zł,
  9. program udźwiękawiający do telefonu - maksymalna kwota dofinansowania 800 zł,
  10. pętla induktofoniczna - maksymalna kwota dofinansowania 1 600 zł,
  11. czujnik płaczu dziecka - maksymalna kwota dofinansowania 720 zł,
  12. czujnik dymu - maksymalna kwota dofinansowania 560 zł,
  13. czujnik dzwonka do drzwi - maksymalna kwota dofinansowania 480 zł,
  14. pager/odbiornik sygnału nadawanego przez czujniki m. in. czujnik płaczu dziecka, czujnik dzwonka do drzwi, czujnik dymu - maksymalna kwota dofinansowania 1 200 zł,
  15. wideodomofon z sygnalizacją świetlną - maksymalna kwota dofinansowania 680 zł,
  16. telefon komórkowy – maksymalna kwota dofinansowania 640 zł,
  17. inny sprzęt do wysokości 80% wartości, po analizie wyceny w odniesieniu do cen obowiązujących na rynku.
 7. Dofinansowywania będą przyznawane w pierwszej kolejności dla osób, które nie uzyskały wcześniej dofinansowania do wnioskowanego sprzętu.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania do sprzętu tego samego rodzaju, co najmniej po 7 latach od uzyskania poprzedniego dofinansowania.