Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zasady dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zapewnienie porozumiewania się i/lub przekazywania informacji między ludźmi w 2022 r.

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a użytkowanie przedmiotu dofinansowania jest adekwatne do wieku i możliwości rozwojowych osoby niepełnosprawnej.
 2. W pierwszej połowie roku dofinansowania będą przyznawane dla osób niepełnosprawnych:
  • w wieku do 16 lat,
  • ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pod warunkiem, że legitymują się orzeczeniem wydanym z powodu zaburzeń głosu, mowy i słuchu i/lub dysfunkcji narządu wzroku.
 3. W drugiej połowie roku dofinansowania mogą być również przyznawane dla osób legitymujących się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wydanym z innych powodów niż wymienione w ust. 2;
 4. Wnioski osób legitymujących się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności będą rozpatrywane najwcześniej w miesiącu październiku.
 5. Analizując częstotliwość korzystania z dofinansowań ze środków PFRON przez wnioskodawcę brane są również pod uwagę dofinansowania innych zadań, np. Aktywny samorząd.
 6. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 80% kosztów zakupu, ale nie więcej niż zostało to określone w ust. 7.
 7. Dofinansowanie może obejmować zakup następujących przedmiotów:
  • komputer stacjonarny (zestaw: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) lub mobilny – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2400 zł z kwoty 3000 zł,
  • tablet – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 560 zł z kwoty 700 zł,
  • telefon komórkowy – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 640 zł z kwoty 800 zł,
  • inny sprzęt do wysokości 80% wartości, po analizie wyceny w odniesieniu do cen obowiązujących na rynku.