Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w 2020r.

  1. Do rotorów i rowerów stacjonarnych dofinansowanie wynosi 80 % kosztów zakupu, nie więcej jednak niż 480 zł.
  2. Do zakupu komputera dofinansowanie wynosi 50 % kosztów, nie więcej jednak niż 750 zł oraz do zakupu programów rehabilitacyjnych (np. logopedycznych) w wysokości 60%, nie więcej jednak niż 750 zł. Koszt zakupu programów rehabilitacyjnych nie może być mniejszy niż 500 zł. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu komputera bez programów rehabilitacyjnych.
  3. Do zakupu programów rehabilitacyjnych (bez dofinansowywania zakupu komputera) dofinansowanie wynosi 80 % kosztów zakupu, nie więcej jednak niż 1 000 zł.
  4. Do pozostałego sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanie wynosi 80% wnioskowanej kwoty, ale nie więcej niż 800 zł.
  5. Dofinansowania będą przyznawane w pierwszej kolejności dla osób, które nie uzyskały wcześniej dofinansowania do wnioskowanego sprzętu.
  6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego tego samego rodzaju, co najmniej po 5 latach od uzyskania poprzedniego dofinansowania, a w przypadku komputera co najmniej po 7 latach od uzyskania poprzedniego dofinansowania.