Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zasady i wysokość dofinansowania dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ubiegających się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie do niniejszego zadania wynosi do 80% wartości wnioskowanego sprzętu.

W przypadku ograniczonej ilości środków dofinansowanie do zadania w danym roku budżetowym może nie być przyznawane.