Pomoc osobom niepełnosprawnym

Kryterium dochodowe, w oparciu o które rozpatrywane są wnioski w zakresie dofinansowania:

  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
  • turnusów rehabilitacyjnych.

obowiązujące w okresie od 1 września 2020r. do 3 listopada 2020r. wynosi:

  • w wieloosobowym gospodarstwie domowym » 2 512,24 zł
  • w jednoosobowym gospodarstwie domowym » 3 265,91 zł.

Kryterium zostało wyliczone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w II kwartale 2020r. wynoszące 5 024,48 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 sierpnia 2020r.)

obowiązujące w okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. wynosi:

  • w wieloosobowym gospodarstwie domowym » 2 665,74 zł
  • w jednoosobowym gospodarstwie domowym » 3 464,46 zł.

Kryterium zostało wyliczone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w I kwartale 2020r. wynoszące 5 331,47 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 12 maja 2020r.)