Pomoc osobom niepełnosprawnym

Kryterium dochodowe, w oparciu o które rozpatrywane są wnioski w zakresie dofinansowania:

  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
  • turnusów rehabilitacyjnych.

obowiązujące w okresie od 1 marca 2023r. do 31 maja 2023r. wynosi:

  • w wieloosobowym gospodarstwie domowym » 3 366,75 zł
  • w jednoosobowym gospodarstwie domowym » 4 376,77 zł.

Kryterium zostało wyliczone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w IV kwartale 2022r. wynoszące 6 733,49 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2023 r.)

obowiązujące w okresie od 1 grudnia 2022r. do 28 lutego 2023r. wynosi:

  • w wieloosobowym gospodarstwie domowym » 3 240,33 zł
  • w jednoosobowym gospodarstwie domowym » 4 212,44 zł.

Kryterium zostało wyliczone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w III kwartale 2022r. wynoszące 6 480,67 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2022 r.)