Projekt "Bank usług środowiskowych"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

WSPARCIE INTEGRACYJNO-KULTURALNE

W dniu 18 lipca 2019 r. na Placu Litewskim w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie pn. "Wsparcie intergracyjno-kulturalne" w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie projektu "Bank usług środowiskowych".

Uczestnicy wydarzenia – lubelscy seniorzy i osoby z niepełnosprawnością – wysłuchali wykładu nt. zdrowego odżywiania oraz uzyskali porady dietetyczne. Spotkaniu towarzyszyły zabawy, wspólne rozmowy oraz integracja międzypokoleniowa.

Udział w warsztatach umożliwił Uczestnikom zdobycie nowych kompetencji społecznych pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie oraz przyczynił się do nawiązania nowych relacji interpersonalnych.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie zaplanowane
na dzień 12 sierpnia 2019 r.

Projekt "Bank usług środowiskowych" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.