"Dialog międzykulturowy - wymiana doświadczeń"

"Dialog międzykulturowy - wymiana doświadczeń" - projekt fundacji A-venir współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz integracji obywateli państw trzecich oraz z budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz z Caritas Wuppertal. Okres trwania projektu wynosi 7 miesięcy: od 1 września 2010 do 31 marca 2011.

Projekt ma na celu podwyższenie standardu obsługi cudzoziemców w Polsce poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników socjalnych pierwszego kontaktu MOPR Lublin. Osoby te kształciły już swoje umiejętności w ramach projektu "Praca socjalna z imigrantami - pilotażowy projekt szkoleniowy dla pracowników MOPR Lublin", zrealizowanego przez fundację w roku 2009. Zostały wówczas przeprowadzone szkolenia, podczas których beneficjenci projektu mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia komunikacji międzykulturowej, aspekty prawne i administracyjne niezbędne w pracy z cudzoziemcami.

Obecny projekt nawiązuje bezpośrednio do poprzedniego i oferuje uczestnictwo beneficjentów w wizytach studyjnych, które odbywać się będą w Wuppertalu/Niemcy. Wytypowanych 12 osób będzie miało okazję zapoznać się z pracą socjalną prowadzoną w Niemczech na rzecz cudzoziemców. Aktywna obserwacja pracy w instytucjach niemieckich i wymiana doświadczeń z ich pracownikami umożliwią uczestnikom wizyt zapoznanie się z nowymi metodami pracy stosowanymi w ramach obowiązującego od lat w Niemczech "Interkulturelle oeffnung" (otwarcia międzykulturowego). Zdobyta w trakcie wizyt wiedza oraz wymiana doświadczeń będzie wykorzystana w pracy z cudzoziemcami w Polsce.

Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie spotkania podsumowującego, na którym spotkają się przedstawiciele partnerów oraz uczestnicy projektu w celu przedyskutowania efektów projektu.