Prezentów ciąg dalszy
Okres przedświąteczny sprzyja miłym niespodziankom i nieoczekiwanym prezentom. A takie prezenty otrzymaliśmy od Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wspaniałe paczki przygotowane przez kadrę WUP przekazaliśmy jednej z rodzin, objętej pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Świąteczne prezenty
Dzięki uprzejmości firmy Industi Sp. z o.o. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pozyskali dwa laptopy do nauki zdalnej. Sprzęt został przekazany rodzinie wielodzietnej, korzystającej ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Dziękujemy za okazane serce i pomoc.
Komunikat w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020r., wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 wyniesie 1971,00 zł.
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1971,00 zł nastąpi z urzędu, poprzez zmianę dotychczasowych decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie.
Komunikat o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych - uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Zarządu PFRON Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie może przywrócić osobom, które utraciły możliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych, termin związany ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
W dniu 3 grudnia 2020 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities) – ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992)
Program Domowa Opieka Medyczna dla pacjentów w izolacji domowej
Komunikat
W związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za pomocą aplikacji PulsoCare. Program DOM funkcjonuje na terenie całej Polski.
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych – uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w Module III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", polegające na wydłużeniu terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do dnia 16 listopada 2020 r. (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.), oraz wydłużeniu okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Informacja
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że w terminie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. odbędzie się kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ w 2021 roku.
Komunikat o czasowym zawieszeniu działalności placówek dziennego pobytu
Informacja
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego w terminie od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 13 listopada ulega dalszemu zawieszeniu działalność placówek pobytu dziennego takich jak:
  • placówki wsparcia dziennego,
  • ośrodki wsparcia dla seniorów oraz kluby seniora,
  • środowiskowe domy samopomocy,
  • warsztaty terapii zajęciowej.
O dalszych decyzjach dotyczących działalności wymienionych wyżej placówek będziemy informowali w kolejnych komunikatach.
Wydawanie zaświadczeń na potrzeby programu "Czyste Powietrze"
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mieszkańcy składający wnioski o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" winni posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Apel
Informacja
Apel do lubelskich organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, domów zakonnych oraz szkół kształcących w zawodach z obszaru pomocy społecznej
Darmowe "Maseczki dla seniora" od Fundacji Jana Zamoyskiego
Informacja
Uprzejmie informujemy, ze Fundacja Jana Zamoyskiego w Lublinie organizuje akcję "Maseczka dla seniora".
W ramach tej inicjatywy maseczki będa rozdawane za darmo wszystkim osobom starszym, w Centrum Handlowym E. Leclerc przy ul. Zana , w poniedziałek, 26.10.2020 r. w godzinach 10-16, a następnie, codziennie, do piątku 30.10. 2020 r. od godz. 10 do 13.
Wsparcie psychologiczne dla osób chorych na Covid-19"
Informacja
Centrum Wolontariatu w Lublinie.
Wsparcie psychologiczne dla osób chorych na Covid-19 i ich rodzin oraz dla osób przebywających w kwarantannie, a także wszystkich odczuwających potrzebę rozmowy.
Europejski Dzień Seniora
Informacja
W dniu 20 października bieżącego roku - przypada Europejski Dzień Seniora.
Głównym celem obchodów jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych w różnych sferach życia społecznego oraz na liczne działania służące zapewnieniu osobom w podeszłym wieku godnego życia.

ZMIANA SPOSOBU OBSŁUGI INTERESANTÓW
POMOC DLA SENIORÓW
tel. 81 466 53 30
kom. 882 431 094
tel. 22 505 11 11 - Korpus Wsparcia Seniorów
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNICTWO OBYWATELSKIE
MEDIACJE
Program 'Aktywny samorząd' Program Rodzina 500+ Program rządowy 'Dobry Start' Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie Procedura kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji Rodziny wspierającej Milczący przewodnik - pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących Miejsce Przyjazne Seniorom