ZMIANA SPOSOBU OBSŁUGI INTERESANTÓW
POMOC OSOBOM BEZDOMNYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM
POMOC DLA SENIORÓW
tel. 81 466 53 30
kom. 882 431 094
tel. 22 505 11 11 - Korpus Wsparcia Seniorów
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNICTWO OBYWATELSKIE - MEDIACJE
Pierwsze w Lublinie Forum Seniora
Informacja
Seniorów, którzy z powodu epidemii maja ograniczone możliwości korzystania z oferty kulturalnej, serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym lubelskim Forum Seniora. Jest to wydarzenie odbywające się cyklicznie w całej Polsce. 28 stycznia będą mogli wziąć w nim udział lublinianie. Organizowane jest przez Kurier Lubelski, we współpracy z Miastem Lublin.
Trwa rejestracja na szczepienie przeciwko Covid-19
Informacja
Przypominamy, że mieszkańcy Lublina mogą rejestrować się na na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2. Od 15 stycznia trwa rejestracja osób w wieku 80+, natomiast od 22 stycznia na szczepienia będą mogły zapisywać się osoby w wieku powyżej 70 lat. Dodatkową pomoc przy rejestracji otrzymają od Miasta osoby objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Miasto dowiezie osoby z niepełnosprawnościami do punktów szczepień
Informacja
Mieszkańcy Lublina z niepełnosprawnościami, mający problemy z poruszaniem się i dotarciem do punktu szczepień przeciw COVID-19, będą mogli skorzystać ze zorganizowanego i bezpłatnego transportu zapewnionego przez Miasto
Nowe opaski życia dla lubelskich seniorów
Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. w Mieście Lublin kontynuowany będzie program "SOS dla Seniora" oferujący usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wspólna akcja świąteczna MOPR, PCK i Straży Miejskiej
Z myślą o samotnych seniorach oraz mieszkańcach z niepełnosprawnościami, którzy obawiają się opuszczać swoje domy z uwagi na trwający stan epidemii, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Lubelskim Oddziałem Okręgowym oraz Strażą Miejską w Lublinie przygotowalii dostarczyli blisko 200 paczek świątecznych do osób potrzebujących.
Prezentów ciąg dalszy
Okres przedświąteczny sprzyja miłym niespodziankom i nieoczekiwanym prezentom. A takie prezenty otrzymaliśmy od Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wspaniałe paczki przygotowane przez kadrę WUP przekazaliśmy jednej z rodzin, objętej pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Świąteczne prezenty
Dzięki uprzejmości firmy Industi Sp. z o.o. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pozyskali dwa laptopy do nauki zdalnej. Sprzęt został przekazany rodzinie wielodzietnej, korzystającej ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Dziękujemy za okazane serce i pomoc.
Komunikat w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020r., wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 wyniesie 1971,00 zł.
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1971,00 zł nastąpi z urzędu, poprzez zmianę dotychczasowych decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie.
Komunikat o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych - uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Zarządu PFRON Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie może przywrócić osobom, które utraciły możliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych, termin związany ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
W dniu 3 grudnia 2020 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities) – ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992)
Program Domowa Opieka Medyczna dla pacjentów w izolacji domowej
Komunikat
W związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za pomocą aplikacji PulsoCare. Program DOM funkcjonuje na terenie całej Polski.
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych – uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w Module III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", polegające na wydłużeniu terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do dnia 16 listopada 2020 r. (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.), oraz wydłużeniu okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Informacja
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że w terminie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. odbędzie się kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ w 2021 roku.