Zostań wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Nieodpłatna pomoc prawna
Poradnictwo obywatelskie
Mediacje
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Komunikat 500+
Informacja
Uprzejmie informujemy, że celem wyeliminowania błędnego składania wniosków o 500+, z dniem 1 czerwca 2021 r., Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zablokowało w elektronicznych kanałach składania wniosków możliwość występowania o świadczenie wychowawcze za poprzedni okres świadczeniowy, trwający do dnia 31 maja 2021 r.
Rodzina zastępcza szansą dla dziecka
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje osób i rodzin chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w szczególności rodzin zastępczych zawodowych.
Zaproszenie na koncert
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2021 r. (w sobotę), w Muszli koncertowej w Parku Saskim, o godz. 18.00 odbędzie się koncert Łukasza Jemioły, lubelskiego muzyka i wokalisty. Towarzyszyć mu będą: Urszula Czerniak na kontrabasie i Michał Iwanek na pianinie.
Wstęp na koncert jest wolny, liczba miejsc ograniczona.
Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19
Informacja
Uprzejmie informujemy, że do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu oraz jego opiekuna, uzyskany z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)
Informacja
Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.
Zapraszamy na Lubelskie Dni Seniora!
Informacja
W dniach 8-10 czerwca, po rocznej przerwie, wracają Lubelskie Dni Seniora. Ze względu na obostrzenia pandemiczne wszystkie wydarzenia odbywać się będą "pod chmurką", choć mamy nadzieję, że chmurki nam nie przeszkodzą
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Informacja
W dniu 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP w 2006 r.
Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ideę rodzicielstwa zastępczego oraz uhonorowanie wysiłku, jakiego podejmują się na co dzień Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców spokojnego dzieciństwa oraz – co najważniejsze – miłości.
Wsparcie dla rodziców
Informacja
Uprzejmie informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape" prowadzi zapisy na działania dedykowane rodzicom - grupę wsparcia dla rodziców oraz warsztaty umiejętności wychowawczych.
Rekrutacja młodzieży do Ochotniczych Hufców Pracy na rok szkolny 2021/2022
Informacja
Uprzejmie informujemy, że Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczęła proces rekrutacji młodzieży do Ośrodków Szkolenia i Wychowania OHP we Włodawie, Radzyniu Podlaskim i Zamościu, na rok szkolny 2021/2022.
Czwarta edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Informacja
Uprzejmie infomujemy, że do dnia 16 czerwca bieżącego roku podmioty ekonomii społecznej mogą zgłaszać się do udziału w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Konkurs odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Akcja honorowego oddawania krwi przy Programie SOS Wiosek Dziecięcych Lublin
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2021 r. na parkingu przy Domach Młodzieży SOS, przy ul. Jutrzenki 1, w Lublinie odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Jej organizatorem jest Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi im. por. J. Klarnera. Krew będzie pobierana w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a rejestracja krwiodawców nastąpi w godzinach 10:00-14:00.
Międzynarodowy Dzień Rodzin
Informacja
W dniu 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 września 1993 roku, rezolucją nr 47/237.
Celem święta jest podnoszenie świadomości społeczeństw i rządów na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.