Apel do mieszkańców
Apel do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób bezdomnych i potrzebujących wsparcia w okresie jesienno-zimowym
Dodatek węglowy, Dodatek dla gospodarstw domowych
INFORMACJE, WNIOSKI
Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych
INFORMACJE, WNIOSKI
Awaria telefonu w siedzibie Sekcji Pracy Socjalnej Nr 17
Informacja
Informujemy, że nastąpiła awaria telefonu 81 466 55 38 w siedzibie Sekcji Pracy Socjalnej Nr 17, ul. Róży Wiatrów 1.
Prosimy dzwonić na numer tel. 81 466 55 39.
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Spotkanie dla pracy
Polsko-Ukraińskie "Spotkanie dla pracy"
Hala Targi Lublin, ul. Dworcowa 11
14.12.2022r. godz. 10.00-15.00 (wstęp wolny)
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
5 grudnia na całym świecie corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to zostało ustanowione w 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, celem uznania pracy wolontariuszy na całym świecie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.
Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych
Uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia mieszkańcy Lublina będą mogli składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych. To nowy, jednorazowy dodatek dla osób, które ogrzewają dom energią elektryczną.
Społeczny Kiermasz Mikołajkowy
Zapraszamy na Społeczny Kiermasz Mikołajkowy, który odbędzie się w dniu 3 grudnia 2022r. w godz. 10.00-16.00 w Galerii Olimp, Al. Spółdzielczości Pracy 34 (patio główne IV część galerii)
Antoś nie może dłużej czekać na operację! Każdy dzień to potworne ryzyko!
Cel zbiórki: Operacja serca w USA, przelot, pobyt
Kampania "16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć"
Miasto Lublin po raz kolejny bierze udział w Kampanii "16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć", która będzie realizowana w terminie 25.11.2022r.-10.12.2022r.
Dzień 25 listopada obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
21 listopada przypada święto pracowników socjalnych oraz wszystkich pracowników szeroko rozumianego obszaru pomocy społecznej, zaangażowanych we wsparcie osób i rodzin przeżywających trudności życiowe. To dzień przypominający, że wśród nas są osoby słabsze potrzebujące empatii, zrozumienia i pomocy
Miasto Lublin przystępuje do zleconego przez rząd procesu dystrybucji węgla
Miasto Lublin przystępuje do zleconego przez rząd procesu dystrybucji węgla. Sprzedaż węgla będzie odbywała się w wybranych składach węglowych funkcjonujących na terenie Lublina, z którymi Miasto podpisze stosowne umowy. Dokładne lokalizacje składów oraz termin dystrybucji węgla zostaną podane natychmiast po sfinalizowaniu umów z przedsiębiorstwem wprowadzającym węgiel do obrotu (Polska Grupa Górnicza) oraz przedsiębiorcami prowadzącymi składy.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023r.
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2022 r., wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023r. wyniesie 2458,00 zł.
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 2458,00 zł nastąpi z urzędu, poprzez zmianę dotychczasowych decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie
Ważne zmiany w dodatku węglowym
Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 listopada bieżącego roku weszły w życie istotne zmiany w dotychczasowych zasadach przyznawania dodatku węglowego
Zmiany w dodatku węglowym i nowe dodatki dla gospodarstw domowych
W Lublinie pierwsze wypłaty dodatku węglowego ruszą 23 września. Trwa również przyjmowanie wniosków o wypłatę nowych dodatków do pelletu drzewnego, gazu LPG, drewna i oleju. Mieszkańcy mogą je składać w BOM-ach. Od poniedziałku (26 września) wnioski będą również przyjmowane w siedzibie głównej i filiach MOPR.
Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
Uprzejmie informujemy, że Miasto Lublin realizuje program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia.
Program realizowany będzie do 30 listopada 2022 r. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do przychodni realizujących program, bez względu na to do jakiego podmiotu leczniczego są zapisane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zostań wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Zostań wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
W związku z niepokojącymi prognozami, dotyczącymi dalszego przebiegu epidemii w Polsce, a co za tym idzie potrzebą wspierania osób najbardziej potrzebujących - starszych, samotnych i niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie kontynuuje działania na rzecz Seniorów w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony przez ONZ w 1990 roku. Obchody te mają na celu podkreślać rolę seniorów w społeczeństwie i rozpropagowywać działania zapewniające im godne życie
Ogłoszenie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje pracowników na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2022r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023
Informacja
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje, że od dnia 01.08.2022r. do dnia 10.11.2022r. z uwagi na prace remontowe prowadzone w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin", ul. Zbożowa 22a w Lublinie funkcjonującym w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie nie jest możliwe w roku bieżącym dalsze świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w formie pobytu całodobowego w ww. Placówce
Komunikat
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że Miasto Lublin przystąpiło do realizacji programów "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - "Dostępne mieszkanie" oraz "Mieszkanie dla absolwenta"
Komunikat dotyczący świadczenia w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy
Повідомлення про пільгу в розмірі 300 злотих для громадян України
Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 sierpnia 2022 r. wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy będą przyjmowane wyłącznie w Filii Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, przy ul. Mieszka I 4
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodżcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
Projekt pt. "Lubelskie pomaga Ukrainie" - Проєкт під назвою «Люблінське допомагає Україні»
Samorząd Województwa Lubelskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt pn. "Lubelskie pomaga Ukrainie"
Самоврядування Люблінського воєводства за допомогою Регіонального центру соціальної політики в Любліні реалізує проєкт під назвою «Люблінське допомагає Україні»
Urząd Miasta Lublin, społeczeństwo obywatelskie i UNHCR wspierają uchodźców z Ukrainy
Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), przekazało artykuły pierwszej potrzeby i zestawy higieniczne Urzędowi Miasta Lublin oraz Stowarzyszeniu Homo Faber, lokalnej organizacji pozarządowej, która wspiera uchodźców w zakresie ochrony i dystrybucji pomocy humanitarne w mieście Lublin
Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
Uprzejmie informujemy, że okres wypłaty świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w określonych przez przepisy sytuacjach może zostać wydłużony ponad wskazane w regulacjach prawnych 120 dni
Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy