Zmiana sposobu obsługi interesantów w MOPR

Uprzejmie informujemy, że w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo od dnia 16 listopada 2020 r. do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie zostaje ograniczona wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa w związku ze skierowanymi pisemnymi wezwaniami/zawiadomieniami, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie.

Numery telefonów do pracowników prowadzących poszczególne sprawy zostaną Państwu podane w wezwaniach/zawiadomieniach.

W pozostałych przypadkach formą złożenia wniosków o pomoc, pism, podań i uzupełnienia dokumentów do złożonych wniosków oraz innych dokumentów jest dostarczenie ich:

  • do pojemników na korespondencję zlokalizowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie,
  • przez platformę ePUAP,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listownie),
  • w sprawach mniejszej wagi za pośrednictwem poczty email.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego we wszystkich nurtujących Państwa kwestiach i wątpliwościach, dotyczących spraw związanych z przyznawaną, czy też realizowaną pomocą. Postaramy się udzielić odpowiedzi na każde pytanie.

Jednocześnie informujemy o zmianie godzin pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Ośrodek czynny jest od 7.00 do 13.00 oraz od 13.30 do 19.30, z przerwą na dezynfekcję stanowisk pracy w godzinach od 13.00 do 13.30.

W tym miejscu znajdą Państwo dane teleadresowe do wszystkich naszych Działów, Filii Sekcji oraz jednostek nadzorowanych.

Powyższe działania profilaktyczne i zapobiegawcze prowadzone przez Ośrodek są zgodne z wytycznymi GIS. Nowe zasady obsługi interesantów mają przede wszystkim na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z COVID-19 wśród mieszkańców Lublina oraz pracowników MOPR, jak również służą zapewnieniu ciągłości pracy, czyli nieprzerwanej realizacji różnych form pomocy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Odpowiedzialnie dbajmy o swoje bezpieczeństwo i zdrowie innych, stosując się do zasady: dezynfekcja, dystans, maseczka.