Program rządowy "Dobry Start" 300 zł dla każdego uczącego się dziecka

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochód.
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start", Dz. U. Z 2018r. poz. 1061)

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

warningWAŻNE ! Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start" ?

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka.
Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony w miejscu zamieszkania rodzica.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wnioski o świadczenie dla mieszkańców Lublina realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, który realizuje obecne świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+".

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wnioski należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku dziecka, w sprawie którego toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wniosek należy złożyć w okresie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc ?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu - rozpatrzenie i wypłata do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach - rozpatrzenie i wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

warningWAŻNE !

  • Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
  • Informacja o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
  • W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania od MOPR w Lublinie, Wydział świadczeń socjalnych, ul. Zemborzycka 88-92 informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry Start".

Obowiązujące akty prawne:

Do pobrania - formularze: