Aktywny Samorząd 2023r.

Aktywny Samorząd 2023
Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu marcu br. Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obowiązują następujące terminy naboru wniosków:

  • Moduł I - od 1 marca do 31 sierpnia 2023r.
  • Moduł II:
    - (dla roku akademickiego 2022/2023) od 1 marca do 31 marca 2023r.
    - (dla roku akademickiego 2023/2024) do 10 października 2023r.

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany mają możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl)

Przypominamy, że w 2023r. elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane. Premia ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy. W przypadku Modułu I jest to 10 punktów w ocenie merytorycznej wniosku, natomiast w Module II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł.

Wnioski o dofinansowanie Modułu I i Modułu II można również składać w wersji papierowej w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88–92

Treść pilotażowego programu "Aktywny samorząd" oraz Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2023 roku dostępne są na stronie www.pfron.org.pl.

Moduł I - Obszar A - Zadanie 1

Moduł I - Obszar A - Zadanie 2

Moduł I - Obszar A - Zadanie 3

Moduł I - Obszar A - Zadanie 4

Moduł I - Obszar B - Zadanie 1

Moduł I - Obszar B - Zadanie 2

Moduł I - Obszar B - Zadanie 3

Moduł I - Obszar B - Zadanie 4

Moduł I - Obszar B - Zadanie 5

Moduł I - Obszar C - Zadanie 1

Moduł I - Obszar C - Zadanie 2

Moduł I - Obszar C - Zadanie 3

Moduł I - Obszar C - Zadanie 4

Moduł I - Obszar C - Zadanie 5

Moduł I - Obszar D

Moduł II