EDUPART
Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin

Opis Partnerstwa

Celem Projektu jest rozwój partnerstwa edukacyjnego pomiędzy 5 organizacjami partnerskimi z Niemiec, Litwy, Polski i Austrii. Koncentruje się on na wymianie doświadczeń i praktyk z dziedziny kształcenia rodziców i rodziny jako istotnego wymiaru kształcenia dorosłych.

Realizacja projektu odbywa się na zasadzie strukturalnej i zorientowanej na wymierne korzyści wymiany pomiędzy organizacjami partnerskimi.

W ramach dwóch międzynarodowych kierunków prorodzinnych Partnerstwo obejmie:

  • wymianę informacji o sytuacji socjalnej rodziców i ich rodzin w danym kraju w kontekście kształcenia rodziców w organizacjach partnerskich;
  • wymianę praktyk i doświadczeń w zakresie kształcenia rodziców;
  • identyfikację różnic socjalnych i różnic mentalnych w danym kraju;
  • wymianę wniosków, co do znaczenia różnic socjalnych i mentalnych dla praktyk kształcenia rodziców,
  • wspólne rozwijanie strategii edukacji rodziców przede wszystkim dla takich rodziców, których przy pomocy zwykłych miejsc i metod edukacji dorosłych, nie można zmotywować lub trudno jest zmotywować do korzystania z ofert kształcenia (zwłaszcza dla rodziców znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych),
  • wspomaganie debaty na temat kształcenia ustawicznego zwłaszcza w obszarze rozwoju komponentów socjalnych i ich przekazywania w ramach wychowania (edukacja rodziców),
  • rozwijanie efektywnego partnerstwa pomiędzy organizacjami partnerskimi jako podstawy do ewentualnych dalszych działań,

Wymiana, jaka jest realizowana w ramach Projektu ma przyczynić się do stworzenia przenośnej i efektywnej podstawy (platformy) roboczej, na której partnerskie organizacje będą mogły opracować wspólne strategie kształcenia rodziców, zwłaszcza dla rodziców, których przy pomocy zwykłych miejsc i metod kształcenia dorosłych niemożliwym lub trudno byłoby zmotywować do skorzystania z ofert kształcenia. Aktywująca praca z rodzicami zyskuje w tym przypadku centralną pozycję, która po części uwidacznia się także w tytule projektu edukacyjnego. Wymiana uczących ma za zadanie pomóc w realizowaniu wymiany doświadczeń, wiedzy i ewentualnie wspomagać budowanie niezbędnych struktur.

Niniejszy projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates. Zastrzega się, iż treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Osoby do kontaktu:

dr Anna Pawlak, tel.(81) 53-60-731;
Edyta Kilianek-Hołówkowska, tel. (81) 53-60-716

Inni partnerzy:

Niemcy - Familienbund der Katholiken in Bistum Erfurt und im Freistaat Thüringen
Niemcy - Familienbund der Katholiken im Bistum Mainz
Austria - Akademie fur Familienpadagogik, Schonsttatt am Kahlenberg
Litwa - Pal. J. Matulaico seimos pagalbos centras