Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy mieszkańców Lublina, że w roku 2020 osoby pobierające świadczenie 500+ nie muszą składać kolejnego wniosku.
Ponownie przypominamy, że świadczenia przyznane w ubiegłym roku tj. 2019 będą wypłacane do 31 maja 2021 r.

warningUWAGA!

Przyjmowanie nowych wniosków o 500+ na kolejny okres rozpocznie się dopiero od 1 lutego 2021 r.

warningWażne!

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

warningWażne!

Wnioski o 500+ na nowych zasadach będzie można składać:

 • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS
 • od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie do pojemnika podawczego lub za pośrednictwem poczty

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku przedstawiają się następująco:

 • złożenie wniosku w okresie od luty do kwiecień 2021 r. - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • złożenie wniosku w maju 2021 r. - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • złożenie wniosku w lipcu 2021 r. - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
 • złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

warningWażne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

500+ - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY TRWAJĄCY DO 31 MAJA 2021r.

WNIOSEK ZŁOŻONY WRAZ Z DOKUMENTAMI 500 + PRZYSŁUGUJE POCZĄWSZY USTALENIE PRAWA I WYPŁATA
OD 1 LIPCA 2019r. DO 31 SIERPNIA 2019r.
 • od 1 lipca - wyłącznie wnioski elektroniczne
 • od 1 sierpnia - wnioski w formie tradycyjnej i elektronicznej
» OD 1 LIPCA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019r.
OD 1 WRZEŚNIA 2019r. DO 30 WRZEŚNIA 2019r. » OD 1 LIPCA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
DO DNIA 30 LISTOPADA 2019r.
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019r. OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2019r.
OD 1 LISTOPADA 2019r. DO 30 LISTOPADA 2019r. OD 1 LISTOPADA 2019r. DO DNIA 31 STYCZNIA 2020r.
OD 1 GRUDNIA 2019r. DO 31 GRUDNIA 2019r. OD 1 GRUDNIA 2019r. DO DNIA 29 LUTEGO 2020r.
OD 1 STYCZNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2020r. OD 1 STYCZNIA 2020r. DO DNIA 29 LUTEGO 2020r.

warningWażne!

 • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio (na dzieci urodzone po dniu 30 czerwca 2019r.):
  - urodzenia się dziecka;
  - objęcia dziecka opieką;
  - przysposobienia dziecka.
  W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 • Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze (jeżeli śmierć rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019r.).
 • Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku, datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Wymagane dokumenty