Menu


Aby zdobyć darmowe wejściówki, trzeba mieć aktywne Karty "Rodzina Trzy Plus". Każda większa rodzina może starać się o bezpłatny dostęp do basenu tylko w jednej szkole i otrzymać maksymalnie trzy bilety. Wejściówki są ważne do czerwca 2024 roku, ale karnety wydane od września 2022 do czerwca 2023 nie mogą być przedłużane ani wymieniane.

Rozpoczęcie wydawania karnetów nastąpi w piątek, 6 października, od godziny 8:00 w siedzibie Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin, przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 23 (wejście od ul. Przy Stawie), w pokoju nr 13 (parter). Dostępna ilość karnetów jest ograniczona, dlatego nie ma możliwości zapisów ani rezerwacji - obowiązuje system kolejek.

Po odbiór karnetów powinna się zgłosić osoba pełnoletnia z dużej rodziny, posiadająca aktywną Kartę "Rodzina Trzy Plus". W przypadkach wyjątkowych, mogą to być także krewni pierwszego lub drugiego stopnia, tacy jak rodzice, dziadkowie czy pełnoletnie rodzeństwo, o ile posiadają pisemne upoważnienie od osoby uprawnionej do otrzymania karnetu.

Przed wejściem do placówki oświatowej, posiadacz karnetu musi zapoznać się z regulaminem i obowiązującymi wytycznymi, które są dostępne na stronie internetowej szkoły lub szkolnych tablicach ogłoszeń. Karnety są ważne wyłącznie po okazaniu Karty "Rodzina Trzy Plus".

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat