Menu

 

W związku z okresem jesienno-zimowym prosimy o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania, w szczególności na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, w węzłach ciepłowniczych lub pustostanach należy przekazywać pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie lub Straży Miejskiej w Lublinie.

Poniżej zamieszczamy aktualny wykaz placówek świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych, wraz z listą oferowanych miejsc schronienia, a także wykaz adresów i telefonów placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w których można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania wsparcia.

Informacje dotyczące placówek zapewniających wsparcie i schronienie osobom bezdomnym - aktualizowane są na bieżąco przez Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia MOPR w Lublinie.

 

Placówki zapewniające wsparcie i schronienie osobom bezdomnym (liczba miejsc - stan na dzień: 08.12.2023)

Nazwa placówki Liczba wolnych miejsc
Schronisko dla bezdomnych kobiet - mieszkanek Miasta Lublin
ul. Bronowicka 3 - tel. 81 748 52 10
13
Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet - mieszkanek Miasta Lublin
ul. Bronowicka 3A - tel. 81 745 09 03
10
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży mieszkanek Miasta Lublin
ul. Bronowicka 3A - tel. 81 748 52 10
5
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Dolna Panny Marii 32 - tel. 81 532 75 38
12
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Dolna Panny Marii 32 - tel. 81 532 75 38
0
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Abramowicka 2F - tel. 81 743 91 11
0
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Garbarska 17 - tel. 81 745 34 70
0
Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Młyńska 8 - tel. 81 534 76 20
2
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Garbarska 17 - tel. 81 745 34 70
8
Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn
ul. Młyńska 10 - tel. 81 524 40 90
0

Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych prowadzony przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie
ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
tel. 81 532 95 71
W Ośrodku przewidzianych jest 30 miejsc z możliwością zwiększenia. Ośrodek funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 17.00 (od 1 kwietnia do 31 października 5 dni w tygodniu od 9.00 do 15.00) zapewnia możliwość pobytu w ogrzewanych pomieszczeniach wraz ze spożyciem ciepłego posiłku, umożliwia skorzystanie z łaźni, wykonanie zabiegów pielęgnacyjno – higienicznych.
Kuchnia społeczna św. Brata Alberta prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
ul. Zielona 3, 20-082 Lublin

 

Instytucje publiczne udzielające pomocy

Nazwa instytucji  Adres  Forma pomocy  Telefon
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Dział ds. pomocy środowiskowej
ul. Marii Koryznowej 2d porada 81 466 53 31
81 466 53 32 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 1 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Kowalska 5 porada, pomoc finansowa 81 466 54 03
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 2 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Hutnicza 1A porada, pomoc finansowa 81 466 54 34
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 3 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Mieszka I - 4 porada, pomoc finansowa 81 466 54 80
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 4 Dział Pomocy Środowiskowej
al. Kompozytorów Polskich 8 porada, pomoc finansowa 81 466 55 11
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 5 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Nałkowskich 114 porada, pomoc finansowa 81 466 55 24
Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Probostwo 6A porada 81 466 55 45
81 466 55 46
81 466 55 47
całodobowy telefon zaufania 733 588 900
Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a interwencja 81 466 50 20
Policja Miejska w Lublinie ul. Północna 3 interwencja 47 811 41 64

 

 

 

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat