Menu

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2023r., wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 wyniesie 2988,00 zł.

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 2988,00 zł nastąpi z urzędu, poprzez zmianę dotychczasowych decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie.

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat