Menu

 

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2007 roku, jako jeden z kilku oficjalnych dni ONZ poświęconych kwestiom zdrowotnym.

Autyzm to specyficzny sposób pracy układu nerwowego, w tym mózgu, będący przejawem neuroróżnorodności ludzi. Zdolności i potrzeby osób ze spektrum autyzmu są różne i mogą zmieniać się w czasie. Podczas gdy niektórzy mogą żyć samodzielnie, inni mogą wymagać wsparcia przez całe życie. Aktualnie odchodzimy od narracji o leczeniu osób ze spektrum autyzmu, a zamiast tego skupiamy się na akceptacji, wspieraniu i włączaniu osób neuroróżnorodnych w aktywności społeczne, a także upominanie się o ich prawa.

Zachęcamy do podejmowania działań, które pomogą osobom ze spektrum autyzmu do wykorzystania ich potencjału i zapewnienia udziału w życiu społecznym.

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat