Menu

 

W dniu 4 czerwca 2024 r. odbył się piknik organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie z okazji obchodzonego w dniu 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W wydarzeniu wzięła udział Pani Anna Augustyniak Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych oraz przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich wychowankowie, rodziny zastępcze z dziećmi, przedstawiciele policji, a także mieszkańcy Miasta Lublin.

Celem pikniku była promocja rodzicielstwa zastępczego. Rodziny zastępcze odmieniają świat dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Dają im poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, możliwość dzielenia się codziennymi smutkami i radościami, ale przede wszystkim tworzą dla nich ciepły i bezpieczny, rodzinny dom.

Ze względu na deszczową pogodę całość wydarzenia została przeniesiona do budynku Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce przy ul. Jutrzenki 1 w Lublinie. Nie przeszkodziło to jednak w dobrej zabawie. Podczas wydarzenia odbywały się występy artystyczne, konkursy, gry i zabawy oraz różne animacje dla dzieci. Dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników cieszyły się mini pokazy cyrkowe.

Piknik to doskonała okazja do podziękowania rodzicom zastępczym za ich troskę i zaangażowanie, a także możliwość integracji i nawiązania bliższych relacji między rodzinami zastępczymi.
Całe wydarzenie poprowadziła niezastąpiona Pani redaktor Ewa Dados

 

Dziękujemy Wszystkim za obecność
Dyrekcja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

 

 

 

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat