Menu

nazwa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Teatroterapia Lubelska
adres ul. Jastrzębia 3, 20-323 Lublin
telefon 81 745 21 87, 81 745 52 73
 
nazwa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
adres ul. Doświadczalna 46, 20-236 Lublin
telefon 81 744 53 18
 
nazwa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności
adres ul. K. Wallenroda 2a, 20-607 Lublin
telefon 81 442 22 22
 
nazwa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego
adres ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin
telefon 81 442 75 03
 
nazwa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Źródło" Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół
adres ul. Gospodarcza 32, 20-214 Lublin
telefon 81 525 30 61
 
nazwa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Źródło" Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół
adres ul. Radzyńska 3, 20-850 Lublin
telefon 81 740 80 77
 
nazwa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
adres ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin
telefon 81 742 12 93
 
nazwa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"
adres ul. Głuska 138, 20-385 Lublin
telefon 81 759 92 99
 
nazwa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Aktywator
adres al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin
telefon 81 748 18 66
Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat