Menu 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu marcu br. Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji programu "Aktywny samorząd"

 

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2024, to:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Obowiązują następujące terminy naboru wniosków:

 • Moduł I - od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.
 • Moduł II:
  - (dla roku akademickiego 2023/2024) od 1 marca do 31 marca 2024 r.
  - (dla roku akademickiego 2024/2025) do 10 października 2024 r.

 

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany mają możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl)

Przypominamy, że w 2024 r. elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane. Premia ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy. W przypadku Modułu I jest to 10 punktów w ocenie merytorycznej wniosku, natomiast w Module II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł.

Wnioski o dofinansowanie Modułu I i Modułu II można również składać w wersji papierowej w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92.

Treść programu "Aktywny samorząd" oraz Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Aktywny samorząd" w 2024 roku dostępne są na stronie www.pfron.org.pl.

 

Uwaga! Ważne zmiany w stosunku do ubiegłorocznej edycji programu to:

MODUŁ I
Zmniejszenie wysokości wymaganego udziału własnego przy realizacji Modułu I:
- z 15% do 10% w zadaniach: A1, A4 i D,
- z 25% do 10% w zadaniach: A2, A3 i C5

MODUŁ II
Od bieżącego roku o pomoc w ramach modułu II mogą ubiegać się również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Zmianie ulega wymagany udział własny wnioskodawcy w kosztach czesnego z 15% do 10% (dot. wnioskodawców zatrudnionych) oraz z 65% do 60% w przypadku osób zatrudnionych, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek).

 

Dokumenty do pobrania:

 

Moduł I - Obszar A - Zadanie 1
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 2a do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar A - Zadanie 2
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 2a do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar A - Zadanie 3
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 2 do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar A - Zadanie 4
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 2 do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar B - Zadanie 1
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 2b do wniosku
załącznik nr 2c do wniosku
załącznik nr 2d do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar B - Zadanie 2
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar B - Zadanie 3
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 2d do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar B - Zadanie 4
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 2 do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar B - Zadanie 5
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar C - Zadanie 1
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 2e do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar C - Zadanie 2
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar C - Zadanie 3
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 2f do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar C - Zadanie 4
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 2f do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar C - Zadanie 5
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 2g do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł I - Obszar D
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 1 do wniosku
załącznik nr 3 do wniosku
karta oceny
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł II
wniosek o dofinansowanie
załącznik nr 3 do wniosku
załącznik nr 4 do wniosku
załącznik nr 5 do wniosku
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat